+4031.438.3449
(Luni - Vineri: 10:00 - 18:00)
office@hlink.ro
L - V: 10:00 - 18:00
tehnic@hlink.ro
Asistență 24/7
Politică de ConfidențialitateEvotech Solutions SRL denumita in continuare HLINK  respectă legile internaționale privind protecția datelor. HLINK a implementat următoarele cerințe, incluzând, dar fără a se limita la:
1. O înregistrare a activităților noastre de prelucrare a datelor personale.
2. Măsuri adecvate de protecție organizatorică și tehnică.
3. Un acord de procesare a datelor în rolul nostru de controlor de date și subprocesator de date.
4. Procedură de încălcare a datelor.
5. O politică internă de confidențialitate.

HLINK vă poate colecta datele personale atunci când:
1. Comandați un serviciu disponibil pe orice pagina web administrata de HLINK
2. Participați la tombole/concursuri HLINK.
3. Vă abonați la un newsletter HLINK.
4. Ne contactati pentru mai multe informații despre un serviciu.
5. Trimiteți o notificare privind abuzul către HLINK.
6. Utilizați rețeaua HLINK, infrastructura HLINK și / sau alte servicii HLINK.

HLINK poate colecta date personale despre dvs.  si de la parteneri.

HLINK poate colecta următoarele informații despre dvs.:
1. Numele, adresa, numărul de telefon, data nașterii și adresa de e-mail.
2. Informațiile contului dvs. de client – serviciile  pe care le-ați comandat, informațiile de înregistrare a numelor de domenii, adresele IP, codul dvs. de client, taxele de serviciu datorate sau orice alte informații referitoare la contul dvs.
3. Contactul – cum ar fi o notă sau înregistrarea unui apel efectuat cu unul din operatorii HLINK, o înregistrare de chat atunci când vă implicați într-o sesiune de chat, e-mail-urile trimise catre HLINK sau alte înregistrări ale oricărui contact pe care îl aveți cu HLINK.
4. Informații despre metoda dvs. de plată, cum ar fi numărul cardului de credit, numărul contului bancar sau alte informații bancare.
5. Documente și informații care vă certifică identitatea.

HLINK  procesează datele dvs. personale în următoarele scopuri:
1. Prelucrarea comenzilor și furnizarea de servicii.
2. Efectuarea de cercetări de piață, realizarea studiilor de retenție și satisfacție a clienților, desfășurarea activităților de marketing (inclusiv prin e-mail
buletine de știri, social media și spot / offsite și online / offline publicitate), desfășurarea activităților de vânzare.
3. Comunicarea , furnizarea de informații despre serviciile HLINK, furnizarea de informații si oferte, comenzile, prestarea de servicii, starea comenzii și plata,  furnizarea de servicii de suport și întreținere,  gestionarea plângerilor.
4. Efectuarea proceselor financiare, inclusiv  calcularea, facturarea și colectarea contravalorii serviciilor,  prelucrarea tranzacțiilor financiare cu privire la acceptarea platilor și  acordarea drepturilor de colectare a datoriilor către terți.
5. Investigarea bonității și gestionarea riscurilor, inclusiv prevenirea creditului excesiv de către clienți (potențiali) și verificarea dacă (potențialii) clienți vor putea să respecte obligațiile financiare.
6. Investigarea și prelucrarea presupuselor încălcări ale termenilor impusi de HLINK.
7. Asigurarea securității persoanelor, bunurilor și obiectelor, precum și detectarea fraudei.
8. Desfășurarea proceselor legale, inclusiv desfășurarea procedurilor judiciare și  strângerea de probe pentru procedurile civile în legătură cu dvs.
9. Respectarea obligațiilor statutare, inclusiv  furnizarea de date autorităților  în contextul anchetelor penale;
10. Stabilirea identității clienților sau a terților, inclusiv în ceea ce privește furnizarea accesului la centrele de date și birourile noastre.

HLINK poate să împărtășească datele despre dvs. cu:
1. Parteneri sau agenți implicați în furnizarea serviciilor pe care le-ați comandat.
2. Registrele de nume de domeniu când HLINK înregistrează un nume de domeniu în numele dvs.
3. Agenții de colectare a datoriilor sau alte organizații de recuperare a creanțelor.
4. Agenții de aplicare a legii, organizații de reglementare, instanțe judecătorești sau alte autorități publice în măsura în care legea solicită.
5. O terță parte care a susținut că utilizarea de către dumneavoastră a serviciilor HLINK incală legea aplicabilă (în măsura în care această partajare este impusă de lege).

HLINK ÎN ROLUL SĂU DE SUBPROCESATOR
Datele personale găzduite, transmise sau prelucrate pe infrastructura deținută de dvs. sau închiriată de la HLINK este reglementată de prezentul paragraf.
Clientul HLINK ce a închiriat infrastructura HLINK va fi responsabil de stabilirea scopurilor și a mijloacelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal și va fi responsabilul de prelucrarea datelor. În orice moment HLINK poate avea acces la datele personale stocate pe infrastructura deținută de un client HLINK in calitatea sa de subprocesor de date, iar orice acțiune efectuată  în legătură cu aceste date va fi reglementată exclusiv de acordul încheiat cu clientul.

PROCEDURI DE RETENȚIE
HLINK va stoca datele dumneavoastră personale atâta timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile de procesare cat si legale.

Pentru a vă procesa informațiile așa cum este descris mai sus, ne bazăm pe următoarele baze juridice:
1. Efectuarea unui contract: utilizarea informațiilor dvs. poate fi necesară pentru a efectua contractul pe care îl aveți cu noi.
2. Interesele legitime: procesarea este necesară pentru scopurile intereselor legitime urmărite de noi, și anume pentru securitatea informațiilor. De asemenea, dorim să vă oferim cel mai bun conținut al site-ului web, al e-mailurilor și buletinelor informative, să ne îmbunătățim și să promovăm produsele și serviciile, precum și pentru detectarea administrativă, fraudă și în scopuri legale.
3. Consimțământul: ne putem baza pe consimțământul dvs. de a utiliza datele personale pentru anumite scopuri de marketing direct.

PROCEDURI DE SECURITATE TEHNICĂ ȘI ORGANIZAȚIONALĂ ȘI TRANSFERURI DE DATE
În conformitate cu legile internaționale privind protecția datelor, în special cu GDPR, respectăm proceduri adecvate pentru a preveni accesul neautorizat
și utilizarea necorespunzătoare a datelor personale. Folosim procedurile de securitate și restricțiile tehnice și fizice pentru accesarea și utilizarea datelor personale pe serverele noastre. Numai personalul autorizat au permis accesul la datele cu caracter personal în cursul activității lor. Procesele noastre de afaceri aplică o serie de servicii de securitate care sunt conforme cu
standardele de securitate ale industriei.
HLINK a pus în aplicare următoarele, dar fără a se limita la, măsuri de securitate generală a informațiilor: segmentarea rețelei, firewall-uri, software antivirus, criptare completă pe disc a punctelor finale, comunicare criptată prin SSL sau VPN, instruire în domeniul securității, segregarea sarcinilor, permisiuni de acces bazate pe roluri, facilități sigure de eliminare a informațiilor confidențiale, monitorizare integrată a securității în timpul dezvoltării. Per aplicație sau comunicare pot fi implementate măsuri de securitate suplimentare.

DREPTURILE TALE
În conformitate cu legile privind protecția datelor, aveți un număr de drepturi privind datele personale și prelucrarea acestora:
1. Aveți posibilitatea să vizualizați și, dacă este necesar, să modificați datele dvs. personale în cont în orice moment.
2. Aveți dreptul să aflați ce informații au fost colectate despre dvs.
3. Aveți, de asemenea, dreptul de a obține de la noi ștergerea datelor dvs. personale (dreptul de a fi uitat).
4. În plus, puteți, în anumite circumstanțe, să aveți dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. personale.
5. Aveți dreptul să primiți datele dvs. personale, pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, frecvent utilizat.

Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment prin notificarea noastră. La primirea acestei notificări vom trece fără întârzierea nejustificată la oprirea prelucrării datelor dvs. personale, în măsura în care se respecta legislația în vigoare.

Dacă aveți orice solicitări cu privire la cele menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați.